? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Trykt hos M. Hallager, boende paa Nørregade No. 245. og findes sammesteds tilkiøbs.