? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

til Lærdom og Trøst baade for dem, som har og venter Banco-Sedler.