? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

item Raad til at faae og beholde dem, men slet ikke selv at giøre dem. Sangviis forfattet