? Uddrag fra Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

og oplyst ved Exempler samt, ledsaget med Ønsker, at enhver i denne Verden ingen Mangel maae lide paa gode Banco-Sedler, da han derved ligesaa vist kan giøre sin Lykke, som ved gode myntede Penge,