[Otto Diderich Lütken] Uddrag fra Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse.

Nu kan til Arbeidsomheds og Sparsom- meligheds Befordring og Opmuntring ikke vedbringes den menneskelige Slegt nogen fordeel ag- tigere Tænkemaade, end denne: At hans