Uddrag fra En Dansk Patriots Betenkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongelige Danske Armee.

Danske maate taale, at de ei bleve anførte paa Dansk, der skulde endelig være Tydsk.