Uddrag fra Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

’ _ fa ra acting vie 7 =D. <