Uddrag fra Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

- x ju/7 bord 4/, u&tfä Ne