Uddrag fra Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

vr // - x OU jun /7 - - VZ u&tfä N