Uddrag fra Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

(T a , J ’ >■^uJArh^ti^ a <f( «A- Che MAA, '