Uddrag fra Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

Le!