[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Tapperheds Glød i sine Undersaatters Hierter, og at blive altsaa des vissere paa Seye- ren, Han erindrede ikke, at Foragt giør sikker, og Sikkerhed Seyeren uvis.