[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Langt bedre var det hiemme I Fruer-Stuer sidde.