[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Til Lethræ Rige føye Gors seyerrige Trop.