[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Det Folk paa Sletter boer Formasteligt det tænker Steengiærdet Land at vinde,