[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Sønden Hær fremskrider Udaf det bløde Folk,