[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

At mod de Danske Helte Slet intet Skiul for Døden Og for de blanke Sværde Frygtagtig Nordmand hielper.