[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Paa aaben Mark han ikke Tør vred Mands Øye see,