[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Og ædelt Blod mon flyde I eders svolne Aarer;