[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

15 I ere begge Helte,