[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

O at en ævig Fred Lyksalig giorde Verden;