[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Da Folk meer fredelig I sidste Tider tænker,