[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Da Dansken Fortrin giver Til Fiældets ædle Søn,