[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Men ævig Venskab, Fred Skal herske iblandt dem;