[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Og ævig Forbund skrives Paa Fienders blodig Ryg.