[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Da Dansk og Norsk skal være Eet Sælskab og eet Folk,