[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

I tvende Første Helte-Folk I Nordens vidtstrakt Snee,