[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Norske saae udi Frode Deres PrindsesseMand, og han desuden lovede ey ar ville beholde Riget aleene for sig, men at overlade det paa en vis Maade til Roller Erics Broder, som var en fød Normand, saa bleve de saa meget des villigere til at overgive sig.