[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Frode vidste en aleene at vinde Seyer, men og at benytte sig af sin Seyer. Ufor- tøvet seylede han til Jedderen, og som Gø- thar havde ingen Søn efterladt sig, og de