[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Efterat Asbiørn var kommet til sig selv igien, og havde faaet at vide hvordan det var tilgaaet, udbrød han i disse Ord: Den forvorpne Daanelse; havde jeg kunnet bruge mine Arme, de Danske skulde ey have vundet. Eyvind var ey mindre tapper ved Tilbagekomsten; Havde jeg ikkun været til- stæde, da skulde det en have været uvis, hvo der fældte Norges Konge.