Hee Uddrag fra Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner, som i Anledning af det Kielsche Districts Afstaaelse til den Danske Regiering blev siden kaldt Wagrien […] udgik af Stabelen […] blev følgende Tale […] holden af J. Hee.

i 'y/ fau pac f IJ JO eo, fur //4L& uJi*