Uddrag fra Andres Tanker. [No. 1-7. Den 23. Oct. 1772-. Dec. 1772.z9

sin Liige; den sande derimod er ydmyg, taalmodig, føielig, og lader aldrig see nogen Misfornøielse,