[red. J.C. Tode] Uddrag fra Blandinger. [No. 1-7 Lørdag 10. Oktober - 21. November 1772]

"'O Gud lad Christian og hans Undersaatter Sin gode Engel, sin Velsignelse!