Uddrag fra Blandinger. [No. 1-7 Lørdag 10. Oktober - 21. November 1772]

Trykt hos Graa, 8 Sid. 8. Sælges sammesteds for 2 Sk.