[red. J.C. Tode] Uddrag fra Blandinger. [No. 1-7 Lørdag 10. Oktober - 21. November 1772]

Hans Vært ham spørger, naar er den? Veed I det ikke, kiære Ven!