[red. J.C. Tode] Uddrag fra Blandinger. [No. 1-7 Lørdag 10. Oktober - 21. November 1772]

Din Død er nær, betænk dog den. — Ja kom igien i Morgen.