? Uddrag fra Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

Og Autor af Landet maa kiøres, Jeg mener kun saa: Gid Han matte faae,@En Penge til udenlands Reyse! Saa mange jo kom,