? Uddrag fra Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

See! dette mit Ønske ham giøres: Gid Amlet den maa Af Stabelem gaae;