? Uddrag fra Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

At B * han bør staae Iblant dem, som paa Hænderne bæres. Til Lykke Martyr!