? Uddrag fra Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

Min Geist den maae humpe paa Krykke. — Hvem vilde ey smukt