? Uddrag fra Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

Blandt Skrædere mesterligt Stykke! Ah! hvilket got Snit!