? Uddrag fra Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

I fedeste Jord for at skyde Fleer Greene smukt op Af haabefuld Knop, —