? Uddrag fra Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

Trykt hos M. Hallager, boende paa Nørregade i No. 245.