? Uddrag fra En virkelig Adelsmands Betænkninger over den indbildte Statsmand og Anti-Statsmand.

Gavn derved krænkes, hvor meget mere en uind- skrænket Eenevolds-Herre?