Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

Fuld af en sand patriotisk Overflødighed og gandske fordybet udi almeennyttige Speculationer, satte jeg mig ned i min Sofa.