Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

4.) Eyerne bliver udbetalte, naar Vahrene ere solgte, enten strax eller naar Pengene indkommer imod den fastsatte Rabat.