Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

Nota. Andre Auctionsholdere tager 10 pro Cento. Enhver skiønner altsaa lettelig af sig selv at den per- petuerende Auction er meere profitabel og almeennyttig for Indsætterne end alle de øvrige.