Hans Tange Uddrag fra Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

For da ikke at blive betaget min Stiftelse, har jeg i en Hast maatte bestemme den, og her følger da