? Uddrag fra Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

derom maa saavel han som Collecteuren tvivle indtil den forseglede Liste udviser det.