? Uddrag fra Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

Det være sig nu af hvad Aarsag og paa hvad Grund det vil, saa er dog denne